top of page
QGSV4916_edited.png

Bwydlen

Mae'r prydau hyn yn styffylau o'r fwydlen. Mae cacennau a phrydau arbennig yn newid yn dymhorol ac yn amodol ar argaeledd.

Prif brydau

Brecwast trwy'r dydd

Brecwast wedi'i goginio'n draddodiadol: bacŵn, wy, selsig, tomato, ffa pob, pwdin du, hash brown, a madarch.

Yn cynnwys rownd o dost a the neu goffi.

£9

Cawl cartref y dydd

Wedi'i weini gyda rholyn bara a menyn.

Ewch i weld y bwrdd 'specials dyddiol' neu gofynnwch wrth y til am y blas dyddiol.

£4.75

Rarebit Cymraeg ar dost

Wedi'i weini gyda salad, garnais, creision a coleslo

£6.50

Brechdanau

Wedi'i weini gyda salad, garnais, creision a coleslo

Caws cheddar Cymraeg

£6

Ham

£6

Tiwna

£6

Mayo wyau

£6

Hwmws

£6

Cyw iâr coroni

£6.50

Bacwn, brie, a llugaeronen

£6.75

Bysedd pysgod

£6.75

Tatw pôb efo 1 llenwpad

Wedi'i weini gyda salad.
Ychwanegwch llenwadau am £1 fwy yr un.

Caws cheddar Cymraeg | mayo wyau | hwmws | tiwna | ffa pob

1 llenwpad

£6

Llenwpad ychwanegol

£1

Bowlen o sglodion

tatws gwyn

£2.50

tatws melys

£3

bottom of page