top of page

Cynnal ac arlwyo

Mae Caffi Glyndŵr wedi cynnal amrywiaeth o glybiau a digwyddiadau, o gyfarfodydd rheolaidd y 'clwb Siarad Cymraeg' i ginio Nadolig blynyddol.

 

Mae Sarah yn hapus i gymryd archebion grŵp ar gyfer cinio y tu mewn i'r caffi, ac mae hefyd yn cynnig arlwyo ar gyfer digwyddiadau allanol.

Ffoniwch y Caffi a'r rhif
01654 701539

Neu e-bostiwch
info@caffiglyndwr.com

bottom of page